Program ZÉTA: Změny v podmínkách složení řešitelského týmu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o změnách v podmínkách u řešitelského týmu oproti poslední vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA.

V připravované soutěži se nově ruší minimální věk u mentora, který dosud činil 35 let. Požadavkem na mentora zůstává, že jím musí být osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry.

V řešitelském týmu může být více mentorů, jejich počet však musí být přiměřený a odůvodněný, zejména v návaznosti na plánované výzkumné aktivity, stanovené cíle a výstupy/výsledky projektu.

Osobní náklady na mentora patří mezi uznatelné náklady projektu do výše 50 tis. Kč/rok. V případě, že v řešitelském týmu bude více mentorů, osobní náklady na každého z nich mohou činit maximálně 50 tis. Kč/rok. Pokud mentor nevykonává svoji činnost v rámci projektu po celý kalendářní rok, mohou osobní náklady na tohoto mentora činit nejvýše poměrnou část z maximálních možných ročních nákladů, odpovídající části kalendářního roku, po kterou svoji činnost vykonával.