Registrace oponentů

Děkujeme, že jste se rozhodl/a stát se oponentem/kou návrhů projektů či již realizovaných projektů Technologické agentury ČR (TA ČR).

V čem bude spočívat Vaše práce:

Potřebujeme Vás pro hodnocení návrhů projektů přijatých ve veřejných soutěží v jednotlivých programech TA ČR. A to prostřednictvím vyplnění on-line formuláře posudku v našem informačním systému.

V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich.

Pokud bychom Vás oslovili i jako potenciálního experta pro program veřejných zakázek pro výzkumné potřeby státní správy BETA2, podílel/a byste se i na formulování výzkumných potřeb, přípravě výzkumných záměrů a následně i na dohledu nad realizací příslušného projektu.

Jak bude probíhat Vaše spolupráce s TA ČR:

K hodnocení Vám přidělíme vždy takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. Proto prosím věnujte při zadávání údajů do registračního formuláře zvláštní pozornost zadání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP a FORD. Uvádějte prosím ty, které odpovídají Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem.

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, abyste provedl/a před uzavřením rámcové smlouvy alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. K tomu potřebujete účet ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému, přístup lze zařídit mj. i v sídle TA ČR), popř.můžete tuto identifikaci provést osobně v sídle TA ČR.

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. Odměna za vypracování posudku ve veřejné soutěži aktuálně činí 3000 Kč.

Jak postupovat při úspěšné registraci:

Nejprve si prosím vytvořte účet v našem Informačním systému ISTA. Kliknutím na tento odkaz se dostanete na úvodní stránku ISTA. Po přihlášení do systému pak můžete přikročit k samotné registraci (menu Hodnotitelé › Registrace oponenta).

Vyplnění registračního formuláře:

Věnujte prosím zvláštní pozornost zadávání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP a FORD odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií se Vám budou v informačním systému přiřazovat k hodnocení konkrétní návrhy projektů.
Poté vyplňte formulář strukturovaného životopisu, který je k dispozici ZDE. Dbejte prosím na to, aby údaje ve Vašem životopise odpovídaly s oborům, které si vybíráte k hodnocení. (U každého oboru, který si vyberete, by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení tohoto oboru opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti – v ideálním případě kombinace všeho. Tyto údaje bude následně Kancelář TA ČR kontrolovat).

Seznámení s honoticím procesem:

Abychom Vás mohli přidat na seznam aktivních oponentů pro hodnocení konkrétní veřejné soutěž, je nutné, abyste absolvova/la školení týkající se celého procesu hodnocení a jeho kritérií v dané soutěži. Školení v závislosti na velikosti programu probíhají buď formou e-learningového kurzu, nebo prezenčního semináře. O termínu školení Vás budeme vždy dostatečném předstihu informovat.

Pro rok 2019 připravujeme vyhlášení veřejných soutěží v programech DELTA, ÉTA, THÉTA, KAPPA, ZÉTA a v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, průběžně se hodnotí Program BETA2.

Pokud máte dotazy, rádi je zodpovíme.

Technické dotazy týkající se informačního systému (např. problémy s vyplňováním formulářů, případné chyby systému) můžete zadat přímo přes helpdesk v systému ISTA (ikona otazníku) všechny ostatní dotazy (např. věcné dotazy týkající se veřejných soutěží) směřujte na HelpDesk TA ČR, popř. na adresu hodnotitele@tacr.cz

Srdečně Vás vítáme mezi oponenty a oponentkami programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!