INKA: Výsledky mapování INKA2

Představujeme Vám první výstup z mapování INKA, jehož cílem je identifikovat a popsat hlavní aktéry, struktury, mechanismy a bariéry růstu inovační kapacity Česka. Účel mapování je využití zjištěných informací jako podklad pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a inovací a vyhodnocení realizace a dopadů programů stávajících s cílem posílit konkurenceschopnost regionálních aktérů.

Data z mapování INKA jsou rovněž využívána pro tvorbu Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a pro nastavení nové RIS3 strategie.

Na našem webu nyní můžete najít přehlednou brožuru k výsledkům mapování INKA2. Pro více informaci o výstupech mapování, navštivte prosím webové stránky inkaviz.tacr.cz.