Projekt SMARTERadmin

Co je cílem projektu?

Zkratka SMARTERadmin shrnuje obsah projektu – globálním cílem je podporovat aplikovaný výzkum, vývoj a informace “chytřeji”. 

Hlavním cílem projektu bude změna strategického směřování v období další fáze růstu agentury TA ČR a zvýšení kvality strategického řízení na úroveň mezinárodně srovnatelných standardů, změna procesů řízení programu a uchopení horizontálních témat (RRI). Jedná se o témata zahrnující lidské zdroje, etiku, komunikaci s veřejností, způsoby publikování výstupů a výsledků včetně specifických právních rámců a otázky spojené s předpisy a normami v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Co je výstupem projektu?

Výstupem projektu je nastavení efektivní, transparentní a profesionální “služby” v podobě administrace vlastních, ale také resortních programů, které adekvátně reflektuje relevantní změny a trendy a je zevnitř podpořena jednoduchou a kvalitní řídící strukturou.

Harmonogram

26 měsíců (1. 10. 2020 – 30. 11. 2022) 

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci TA ČR. Jedná se o zaměstnance průřezově napříč všemi sekcemi TA ČR na úrovni středního a vyššího managementu, kteří jsou zapojeni do klíčových procesů. Do projektu jsou také zapojeni všichni ostatní zaměstnanci TA ČR, kterých se realizace projektu dotkne.

Do širší cílové skupiny spadají resorty, jejichž programy TA ČR v současné době implementuje nebo jim poskytuje službu informačního systému; ostatní resorty, se kterými TA ČR vyjednává o spolupráci a v neposlední řadě odborná veřejnost.

Klíčové aktivity a výstupy:

KA1: Úprava strategických dokumentů
KA2: Strategické řízení TA ČR
KA3: Change management
KA4: Změna vnitřních předpisů
KA5: Otevření informačních systémů měnícím se vnitřním i vnějším požadavkům
KA6: Tvorba metodických, analytických a řídících dokumentů podporujících metodické uchopení horizontálních agend
KA7: Řízení projektu

Výstupem výše uvedených klíčových aktivit je 18 napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů.

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.