Projekty v hodnocení a jejich realizace běží dle plánu

I přes současná opatření vlády ve vztahu k pandemii Covid-19 pokračuje Technologická agentura ČR (TA ČR) v hodnotícím procesu veřejných soutěží. Některá jednání probíhají online, pro jiná hledáme obdobná řešení tak, aby byly dodrženy všechny lhůty a projekty navržené
k financování mohly začít dle plánu. Zaměstnanci TA ČR dělají maximum, aby nevznikly žádné prodlevy či zpoždění.