Průzkum Evropské komise k návrhu Kodexu standardizace pro výzkumné pracovníky

Evropská komise zahájila průzkum k návrhu Kodexu standardizace pro výzkumné pracovníky a žádá všechny zainteresované strany z oblasti vědy, průmyslu a veřejné sféry, aby do 14. června 2022 vyjádřili svůj názor prostřednictvím dotazníku. Prosím, věnujte pár minut pro vyplnění vašeho názoru k dané problematice. I tímto pomáháte posouvat evropský výzkum vpřed.

Cílem průzkumu je společně vytvořit Kodex postupů, který aktérům z oblasti výzkumu pomůže zvýšit povědomí a sdílet osvědčené postupy při uvádění výsledků výzkumu na trh.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.