Průzkum o implementaci evropských misí - zapojte se

Podělte se o své zkušenosti s implementací evropských misí! Jsou to téměř tři roky, co Evropská komise a příslušné zainteresované strany zahájily realizaci evropských misí (RAKOVINA, PŘIZPŮSOBENÍ SE KLIMATU, PŮDA, ČISTÁ VODA, MĚSTA). 

Projekt TRAMI (TRANSNATIONAL COOPERATION ON THE MISSIONS APPROACH) má za cíl podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se zřizování a implementace misí v Evropě, evropských zemích a regionech. Proto se na vás obrací s žádostí o vyplnění průzkumu ohledně vašich zkušeností s implementací misí EU.

I když jste na dotazník možná již odpověděli dříve, za poslední měsíce se toho jistě hodně událo. Požádáme vás, abyste nám opět sdělili své zkušenosti a zaměřili se tentokrát na své nejnovější aktivity, názory a postřehy.  

Online průzkum můžete vyplnit do 5. února 2024 pod následujícím odkazem: https://fragebogen.joanneum.at/trami2024/

Dotazník je v angličtině a jeho vyplnění zabere přibližně 15 až 20 minut. Můžete jej také kdykoliv přerušit a pokračovat později. Pro zohlednění vašich odpovědí, musí být dotazník vyplněn do poslední stránky. Jakmile jej vyplníte, klikněte na tlačítko „Complete questionnaire“.

Budeme rádi, když předáte tento průzkum také všem, kteří mohou mít zkušenosti s misemi EU.

V případě dotazů týkajících se dotazníku a budoucího zveřejnění výsledků, kontaktujte survey@trami.eu.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je od roku 2022 součástí mezinárodního projektu TRAMI, který získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101056814.