QuantERA 2 ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: QuantERA 2
Registrační číslo:101017733
Identifikace programu:Horizon2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Výzva:H2020-FETFLAG-2020-02
Koordinátor:NARODOWE CENTRUM NAUKI (Polsko)
Délka trvání projektu:5 let (1. 1. 2021 – 31. 12. 2025)
Celkové náklady:€ 45,454,561.25
Vyžádaný EU příspěvek:€ 15,000,000.00

Cíl projektu:

V posledních čtyřech letech síť QuantERA úspěšně poskytuje koordinovaný celoevropský přístup k podpoře špičkového výzkumu v quantových technologiích. Na základě těchto zkušeností bude konsorcium QuantERA 2 (v současné době složené z 30 zemí) s podporou Evropské komise (EK)  pokračovat ve svých činnostech a dále je rozvíjet. Hlavním cílem tohoto projektu je zahájit nadnárodní cofundovou výzvu s plánovaným rozpočtem přesahujícím 26 milionů EUR národních příspěvků. Očekává se, že příspěvek EK ve výši 15 milionů EUR podpoří rozpočet samotné výzvy a rozpočet na projektové úkoly.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Příprava a spuštění cofundové výzvy 
WP3: Podávání návrhů projektů, jejich hodnocení a výběr pro cofundovou výzvu 
WP4: Follow-up, monitoring a vyhodnocení vlivu
WP5: Komunikace, diseminace a aplikace
WP6: Další aktivity

Složení konsorcia:

 1. NARODOWE CENTRUM NAUKI (Polsko)
 2. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH – FFG AUSTRIAN RESEARCH PROMOTION AGENCY (Rakousko)
 3. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG – FWF (Rakousko)
 4. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (Belgie)
 5. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO (Belgie)
 6. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND – BNSF (Bulharsko)
 7. HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST – THE CROATIAN SCIENCE FOUNDATION (Chorvatsko)
 8. MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS (Česká republika)
 9. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Česká republika)
 10. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION (Dánsko)
 11. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg (Estonsko)
 12. SUOMEN AKATEMIA (Finsko)
 13. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR (Francie)
 14. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG – BMBF (Německo)
 15. DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (Německo)
 16. VDI TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH (Nemecko)
 17. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS (Řecko)
 18. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL – NKFIH (Maďarsko)
 19. SCIENCE FOUNDATION IRELAND – SFI (Irsko)
 20. NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY – Israel Innovation Authority (Izrael)
 21. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR (Itálie)
 22. ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – INFN (Itálie)
 23. Ministero dell’università e della ricerca – MUR (Itálie)
 24. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA – VIAA (Lotyšsko)
 25. Lietuvos mokslo taryba (Litva)
 26. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE (Lucembursko)
 27. MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES (Malta)
 28. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY (Norsko)
 29. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR (Polsko)
 30. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT (Portugalsko)
 31. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI (Ruminsko)
 32. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Slovensko)
 33. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport – MIZS (Slovinsko)
 34. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN (Španělsko)
 35. VETENSKAPSRADET – SWEDISH RESEARCH COUNCIL (Švédsko)
 36. SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG (Švýcarsko)
 37. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK (Turecko)
 38. UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION – UKRI (Velká Británie)
 39. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA‘ E DELLA RICERCA – MIUR (Itálie)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101017733.