QuantERA II Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti kvantových technologií, se přihlásilo celkem 9 českých uchazečů v rámci 7 výzkumných projektů žádajících podporu Technologické agentury ČR (TA ČR). 

TA ČR podpoří jeden úspěšný český tým, který se bude podílet na řešení následujícího projektu:

  • EXTRASENS (Barevná centra v diamantových nanojehlách pro intra – a extracelulární kvantové snímání)

Výzva je součástí evropského nástroje ERA-NET Cofund.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

TA ČR ve výzvě QuantERA II Call 2023 nabízela podporu pouze těm českým uchazečům, kteří se zapojili do projektů zaměřených na aplikovaný výzkum (tedy v tematické oblasti Applied Quantum Science). České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu (v tematické oblasti Quantum Phenomena and Resources) podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).Více informací o výzvě najdete zde