QuantERA ll Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti kvantových technologii, se přihlásilo celkem 19 českých uchazečů v rámci osmi projektů základního výzkumu a deseti projektů aplikovaného výzkumu. Jedenáct uchazečů žádalo o podporu Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT), sedm uchazečů Technologickou agenturu ČR (TA ČR). 

Přesto, že TA ČR ve výzvě nepodpoří žádný český tým, lze výzvu z pohledu České republiky považovat za úspěšnou. MŠMT podpoří jeden tým zapojený
do projektu základního výzkumu a dva české týmy zapojené do projektů aplikovaného výzkumu. Tyto dva týmy podpoří MŠMT, jelikož jejich aktivity odpovídají i přes celkové zaměření projektu spíše základnímu výzkumu. MŠMT navíc získá od Evropské komise příspěvek na financování podpořených projektů ve výši téměř 340 000 €.  

Témata výzvy (v originálním znění): 

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum),
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum).

Výzva je součástí evropského nástroje ERA-NET Cofund. Více informací
o úspěšných projektech naleznete zde.