RVVI předložila návrh na jmenování 9 členů a předsedy výzkumné rady TA ČR

V pátek 2. září 2022 ve Strakově akademii zasedala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Mezi hlavními body jednání byl také návrh na jmenování 9 členů a předsedy výzkumné rady TA ČR.

Ke dni 10. října 2022 končí funkční období 9 členům výzkumné rady TA ČR. Členové RVVI nyní navrhli vládě jmenovat vždy 3 kandidáty za akademickou sféru, podnikatelskou sféru a resorty. Za akademickou sféru jimi jsou prof. Ing. Martin Fusek, CSc., prof. PhDr. Dr. Dušan Lužný a Ing. Miroslav Punčochář, DrSc., za resorty doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Mgr. Miroslav Havránek a doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA a za podnikatelskou sféru prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D., doc. Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D. a Ing. Jan Kleindienst, Ph.D. Rada také navrhla vládě znovu jmenovat prof. Ing. Martina Fuska, CSc., předsedou výzkumné rady TA ČR.