SAVE THE DATE - Seminář pro příjemce podpořených projektů ve 4. veřejné soutěži Programu SIGMA Dílčí cíl 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Dne 10. 7. 2024 od 9:30 proběhne hybridní formou seminář pro příjemce podpořených projektů ve 4. veřejné soutěži Programu SIGMA Dílčí cíl 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích.

V průběhu semináře se budeme věnovat především těmto tématům:

  • zaměření veřejné soutěže;
  • podmínka spolufinancování dílčích projektů a přistoupení podniků do projektů;
  • uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory a dokládání způsobilosti;
  • struktura a specifika průběžných zpráv a závěrečné zprávy.

Technologická agentura ČR plánuje zveřejnit výsledky veřejné soutěže ke konci června 2024, proto doporučujeme všem uchazečům zarezervovat si již nyní termín ve svých kalendářích.

Bližší informace o semináři následně zašleme pouze úspěšným příjemcům.