SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA: VÝZKUM VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - APLIKAČNÍ GARANCE

Technologické agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář s aplikačními garanty související s Podprogramem Výzkum ve veřejném zájmu 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 11.00. hodin.

Cílem akce je představení konceptu aplikačního garantství pro program Théta a souvisejících procesních náležitostí vyplývajících pro uchazeče. Na semináři budou účastni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Energetického regulačního úřadu.

Role aplikačního garanta, jehož deklarace zájmu je pro uchazeče v této výzvě povinná, bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta – bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem v podprogramu č. 1 musí být instituce z řad veřejného sektoru.

Tematicky je podprogram otevřen, avšak jsou prioritizována témata, jejichž seznam v pracovní verzi včetně uvedení vybraných možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru naleznete ZDE.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.

seminar theta PP1

Prezentaci ze semináře je možné stáhnout zde.