SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura České republiky pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu THÉTA, který se uskuteční 14. listopadu 2017 v Praze – Kancelář TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10:00 -12:00 hodin.

Cílem programu THÉTA je prostřednictvím podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejm. s koncepcí programu THÉTA, s podmínkami veřejné soutěže, s odlišnostmi jednotlivých podprogramů, se způsobem hodnocení a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže. Na semináři se uchazeči dále dozvědí, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

Rádi bychom vás informovali, že seminář bude živě vysílán s možností on-linechatu pro Vaše případné dotazy k této veřejné soutěži. Odkaz k tomuto živému vysílání bude zveřejněn na našich webových stránkách v den konání semináře.

formulář pro registraci : https://goo.gl/forms/yvqVQUHs3fZZswFk1

pozvanka theta