SEMINÁŘ PRO APLIKAČNÍ GARANTY V RÁMCI 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMŮ ÉTA A THÉTA

Technologická agentura České republiky pořádá seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA, který se uskuteční 12. září 2017 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10:00 hodin.

Aplikační garant (dále také AG) je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí aplikačního garanta je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. Role aplikačního garanta je jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i po jeho ukončení.

Seminář je určen zejm. pro subjekty, kteří budou součástí projektů v roli aplikačního garanta. Jedná se tedy o zástupce z řad jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy i územní samosprávy. Na semináři bude vysvětlena a dále diskutována role aplikačního garanta nejen při přípravě jednotlivých návrhů projektů, ale i během jeho realizace.

Program ÉTA je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Program THÉTA je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky.

Seminář nebude vysílán živě, videozáznam ze semináře však bude společně s prezentací zveřejněn.

Pro účast na semináři se prosím registrujte skrze formulář níže:

https://goo.gl/forms/lj6cbkA4AcMu1geK2

pozvanka