SETKÁNÍ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA: DLOUHODOBÉ TECHNOLOGICKÉ PERSPEKTIVY - PROJEKTOVÁ KONSORCIA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá setkání uchazečů se zájmem o přihlášení výzkumně-vývojových projektů v Podprogramu Dlouhodobé technologické perspektivy 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 14.00 hodin.


Cílem akce je vzájemné propojení zástupců potenciálních účastníků této veřejné soutěže v podprogramu č. 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy, které umožní vytvoření kvalitních projektových konsorcií.

V této veřejné soutěži figuruje také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta – bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem v podprogramu č. 3 se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy či soukromého sektoru.

Výzkumná témata pro 1. veřejnou soutěž programu Théta, podprogram č. 3, nebudou nijak omezena, avšak byla definována témata prioritní, jejichž seznam v pracovní verzi včetně uvedení vybraných možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru nalezneteZDE.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.