Setkání platformy

Tato platforma se poprvé sešla v roce 2015 v reakci na podreprezentování žen v inovačním ekosystému země. Cílem platformy je poskytnout prostor pro diskusi nad bariérami, které brání rovným příležitostem pro rozvoj kariérních cest mužů a žen ve výzkumu a v inovacích. Dalším cílem je podpora integrace principů odpovědného výzkumu a inovací s důrazem na genderovou dimenzi.

2017 

Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací, včetně problematiky genderu z perspektivy mužů  28. 3. 2017

2016

Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti – 22.2. 2016

2015

Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti – 11.2.2015

Ženy ve výzkumu a podnikání – 21.1.2015