SETKÁNÍ REGON: PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU KAPPA

REGON je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Na pořadu květnového setkání v Brně na půdě Jihomoravského inovačního centra bylo představení programu Technologické agentury ČR s názvem KAPPA.

regon kappa

Program KAPPA, který je financovaný Fondy EHP a Norska, představila účastníkům setkání Martina Kalášková, vedoucí oddělení poradenství a podpory komunikace. Nastínila také základní informace o první veřejné soutěži, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku a další důležité informace. Její prezentaci si můžete stáhnout níže.

Cílem REGON je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGON každý měsíc. Kromě výměny informací mezi členy sítě, jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

Prezentace REGON ke stažení zde.