Sledujte on-line: Proměny a inovace pro lepší život ve městech|Praha

V poslední regionální diskuzi se odborníci z Prahy zamýšlí nad tím, jak vypadá budoucnost mobility ve městech, co znamená koncept “město krátkých vzdáleností” nebo proč by mělo být město hlavním inovátorem ve změně klimatu. Nabídnou také zajímavý pohled na roli zelených fasád a střech ve městech či na využívání srážkových vod. Pozvání na diskuzi přijali zástupci Českého hydrometeorologického ústav, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Pražského inovačního institut a Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy.


Panelové diskuze se zúčastní:

Radim Tolasz | Český hydrometeorologický ústav
Adam Vizina |Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Zuzana Drhová | Pražský inovační institut
Michael Pondělíček | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy