Slovní vyjádření

Dle svého uvážení Řešitel použije ve spojení s logem TA ČR  jednu z následujících formulací: 

“Projekt (číslo/název projektu) je/byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu (doplňte příslušný program)/.“

Příklady možných variant:

„Tato metodika (doplnit konkrétní výstup) byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu (doplňte příslušný program).“


„Tento software (doplnit konkrétní výstup) byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu (doplňte příslušný program).“


„Tyto specializované mapy (doplnit konkrétní výstup) byly vytvořeny se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu (doplňte
příslušný program).“

Příklady: