Thematic Annual Programming Action (TAP Action)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Příručka pro českého uchazeče_Vše o TAP Action
Dokumenty pro české uchazeče

Národní podmínky pro českého uchazeče TAP Action
Oficiální dokumenty výzvy

Terms of Reference
Who-is-who brochure_TAP

Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je třetí výzva ERA-NET Cofundu AquaticPollutants. Jedná se o výzvu typu Alignment na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků. Do TAP Action jsou zapojeni poskytovatelé z celkem pěti evropských zemí, jež do výzvy mohou nominovat jeden až tři projekty podpořené na národní úrovni.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) bude do výzvy nominovat probíhající projekty z programu Prostředí pro život. Seznam způsobilých projektů naleznete zde. Termín pro příjem žádostí o zapojení je do 30. dubna 2021, 17:00 SEČ.

Hlavní myšlenkou TAP Action je seskupit projekty, které se už podobným aktivitám věnují, a motivovat je pro sdílení dobré praxe, znalostí, zkušeností, myšlenek a výsledků / nápadů na výzkum.

Témata výzvy

  • Measuring of Inputs and Taking Actions to Reduce CECs, Pathogens and Antimicrobial Resistant Bacteria in the Aquatic Ecosystems (inland and marine)

Výzva se zaměřuje zejména na multidisciplinární přístup k následujícím oblastem:

  • the development of methodologies and strategies to remediate and reduce CECs (at the sources, on their pathways and end-of-pipe), including their environmental effects on water, soil, sediment and sludge and subsequently their effects on living organisms, ecosystems and human and animal health;
  • the determination and modelling of the contribution of existing wastewater and excreta treatment technologies to the emergence and spread of AMR in aquatic ecosystems; 
  • the characterization of the exposome (including cocktail of contaminants, individual and collective behaviour and interactions between stresses of different natures);
  • the evaluation of governance tools for new risk linked to contamination considering the reactions of public communities;
  • the impact of CECs occurrence and AMR on the ecosystem services at the level of the catchment, and into the river basin management planning.

Seznam zapojených zemí: Česká republika (TA ČR), Francie (ANR), Irsko (EPA), Španělsko (AEI) a Švédsko (SRC).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) bude do výzvy nominovat jeden až tři probíhající projekty z 1. 2. a 3. veřejné soutěže programu Prostředí pro život. Termín pro příjem žádostí o zapojení je 30. dubna 2021, 17:00 SEČ.Detailní informace k tematickému zaměření, realizaci a cílům výzvy naleznete v dokumentu Terms of Reference.  Čeští uchazeči musí zároveň splňovat národní podmínky, které jsou podrobně rozepsány v Národních podmínkách českého uchazeče a Příručce pro českého uchazeče. Všechny tyto dokumenty naleznete výše ve stejnojmenné sekci Dokumenty.