Call 2020

Harmonogram výzvy je předběžný a může se změnit.

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od roku 2020 zapojí do dalšího projektu typu ERA-NET cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem Aquatic Pollutants Call 2020) zaměřená na podporu výzkumu v oblasti znečištění vod (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources).

Společná mezinárodní výzva bude zaměřena na tato témata:

  1. Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)
  2. Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)
  3. Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 €. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Každý partner projektového konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele.