Call 2019

Výzkum v oblasti biodiverzity a klimatických změn

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
září 2020
Alokace
1 640 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
600 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
100 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace; další účastník: podnik, výzkumná organizace, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávní celky
Lhůta pro podání návrhů projektů
2. 9. 2019 - 5. 11. 2019

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Související dokumentace a formuláře

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Pravidla pro publicitu
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Oficiální dokumenty výzvy

Call Announcement
Call documents
Pre-proposal Form
Full proposal Form
Funding organisation funding rules
Dokumenty pro české uchazeče

Národní podmínky pro českého uchazeče
Čestné prohlášení
Vše o BiodivClim Call 2019
TA CR Application Form_v3
Všeobecné podmínky v6
Formulář pro druh výsledku NmetS
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Další

Harmonogram BiodivClim Call 2019
Prezentace BiodivClim BiodivERsA
Prezentace BiodivERsA

Výzva je uzavřena. Uchazeči byli vyrozuměni o výsledcích výzvy.
Více o výzvě a podpořených projektech se dočtete zde.

Technologická agentura ČR (TA ČR) se roku 2019 zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET cofund programu Horizon 2020, ve kterém byla vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem BiodivClim Call 2019) zaměřená na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn.

Společná mezinárodní výzva byla vyhlášena 2. září 2019 a je zaměřena na tato témata:

 1. Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 2. Climate-biodiversity feedback processes
 3. Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 4. Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 640 000 €. Hlavním uchazečem z České republiky mohou být pouze výzkumné organizace, dalším účastníkem mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Aby mezinárodní konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektu je max. 3 roky 
 • konsorcium je mezinárodní:
  • konsorcium musí mít minimálně tři partnery; partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí (z čehož alespoň dvě jsou členské či přidružené země EU)
 • termín zahájení řešení českého partnera   
  • nejdříve od: 1. 12. 2020 
  • nejpozději od: 1. 4. 2021 

Každý partner projektového konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele, viz sekce dokumenty: Národní podmínky pro českého uchazeče.

Seznam zúčastněných zemí ve výzvě BiodivClim Call 2019:

Belgie, Brazílie*, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko.

*stát Sao Paulo s podporou FAPESP a následující státy s podporou CONFAP: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarin

Informace k výzvě a pravidla pro české uchazeče naleznete na stránkách biodiversa.org či výše v sekci Dokumenty.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869237.

Novinky

BiodivClim Call 2019: známe výsledky mezinárodní výzvy
12. 10. 2020
- Strategická síť BiodivERsA vyhlásila v září 2019 mezinárodní výzvu BiodivClim Call 2019 na podporu výzkumu biodiverzity a klimatických změn. Výzva…
BiodivClim Call 2019 - posun termínu pro příjem úplných návrhů projektů
23. 3. 2020
- Vzhledem k situaci s epidemií viru COVID-19 přistoupilo konsorcium výzvy BiodivClim Call 2019 k posunu termínu pro příjem úplných návrhů projektů do…