Call 2023

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy CHIST-ERA Call 2023
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call 2023_v2
Všeobecné podmínky v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (s účinností od 7. 9. 2023)
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form CHIST-ERA IV Call 2023
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia 9_22
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise (EU)
Doplňující dokumenty
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory CHIST-ERA IV Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory CHIST-ERA IV Call 2023
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům, výsledkům_v1

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde
.

informace o výzvě

Výzva CHIST-ERA IV Call 2023 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS) 
  • Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je aktuální ke dni 29. 12. 2023

Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu

Hledání partnerů: Partner Search Tool 

Kontaktní osoba:

  • Magdaléna Pillasagua Ptáková
  • magdalena.pillasagua @tacr.cz
  • +420 775 871 321