Call 2022

Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena v září 2022.

13. září bude uspořádán mezinárodní informační webinář (CETPartnership Call Launch Event Webinar), kde se dozvíte více informací o výzvě Partnerství CET Call 2022. Detailní program webináře, včetně odkazu na registraci, bude Sekretariátem výzvy brzy poskytnut na tomto odkazu.

Výzva Partnerství CET (Clean Energy Transition) Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), s cílem přispět k cíli EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem: 

TRI 1: Integrated Net-zero-emissions Energy System
Témata
Call Module 1.1: RESDemoPowerFlex
Call Module 1.2: PowerPlanningTools

TRI 3: Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuels and CCS (Carbon Capture and Storage) and CCU (Carbon Capture and Utilisation)
Témata
Call Module 3.1: Enabling Climate Neutrality with CCU/CCS
Call Module 3.2: Enabling Climate Neutrality with hydrogen and renewable fuels

TRI 5: Integrated Regional Energy Systems
Téma
Call Module 5.1: Integrated Regional Energy Systems for a Resilient, Secure, and Renewable Energy Supply

TRI 7: Integration in the Built Environment
Témata
Call Module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment

Více o TRIs a Call Modulech zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu EPSILON, na který bude výzva navázána, a z Národního plánu obnovy (NPO), ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Velikost projektového konsorcia:

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (FIO, SPW), Česko (TA ČR), Dánsko (EUDP, IFD), Estonsko (ETAg, MKM), Finsko (BF), Francie (ANR, ADEME, RPL – Pays de la Loire), Irsko (GSI, SEAI), Island (RANNIS), Itálie (MUR, MiSE), Izrael (IMNIEWR), Kypr (RIF), Litva (ENMIN), Lotyšsko (LZP), Maďarsko (NKFIH), Malta (MCST), Německo (BMWK, MWIDE, SMWK – Saxony), Nizozemsko (NWO, RVO), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRT), Skotsko (SCOTENT), Španělsko (AEI, EVE, FICYT, CDTI, EUSKADI, SODERCAN), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC, SNSF), Turecko (TUBITAK)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Čeští uchazeči musí splňovat tato mezinárodní pravidla výzvy a měli by tak věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým Call Module Proposalům (jednotlivým „Call textům“), které určují jaký typ uchazeče (člen projektového konsorcia) je pro jednotlivý Call Module způsobilý. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

Oficiální stránka výzvy: www.cetpartnership.eu