Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
červen 2024
Alokace
760 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
175 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 9. 2023 - 22. 11. 2023

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy CET Call 2023_v3
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CET Call 2023_v2
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností od 7. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství CET Call 2023_v2
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory Partnerství CET Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory Partnerství CET Call 2023
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde
.

informace o výzvĚ

Výzva Partnerství CET (Clean Energy Transition) Call 2023, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), s cílem přispět k cíli EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem:

TRI 1: Net-zero emissions energy system

  • Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power networks 
  • Call Module 2: Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 

TRI 3: Storage technologies, renewable fuels and CCU/CCS

  • Call Module 4: Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS)
  • Call Module 5: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5: Regional energy systems 

  • Call Module 8: Integrated regional energy systems

TRI 7: Built environment 

  • Call Module 10A: R&I for clean energy integration in the built environment (ROA)
  • Call Module 10B:  R&I for clean energy integration in the built environment (IOA)

Více o TRIs a Call Modulech zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7).

Velikost projektového konsorcia:

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (FIO, SPW), Česko (TA ČR), Dánsko (EUDP, IFD), Estonsko (ETAg, MKM), Finsko (BF), Francie (ANR, ADEME, RPL – Pays de la Loire), Indie (DST), Irsko (GSI, SEAI), Island (RANNIS), Itálie (MUR, MiSE), Izrael (MoE), Kanada (ERA), Kypr (RIF), Litva (ENMIN), Lotyšsko (LZP), Maďarsko (NKFIH), Malta (MCST), Německo (BMWK, MWIDE, SMWK – Saxony), Nizozemsko (NWO, RVO), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Skotsko (SE), Španělsko (AEI, EVE, FICYT, CDTI, EUSKADI, SODERCAN), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC, SNSF), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK), USA (DOE)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Čeští uchazeči musí splňovat tato mezinárodní pravidla výzvy a měli by tak věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým Call Module Proposalům (jednotlivým „Call textům“), které určují jaký typ uchazeče (člen projektového konsorcia) je pro jednotlivý Call Module způsobilý. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu SIGMA. 

Oficiální stránka výzvy: www.cetpartnership.eu

Kontaktní osoba:

  • Magdaléna Pillasagua Ptáková
  • magdalena.pillasagua@tacr.cz
  • +420 775 871 321

Novinky

Partnerství CET Call 2024 - matchmaking pro zájemce o modul 1 v oblasti datových prostorů a interoperability
24. 6. 2024
- Partnerství CET zve zájemce o budoucí výzvu Call 2024 – Modul 1 v oblasti datových prostorů a interoperability k účasti na online matchmakingu,…
Clean Energy Transition (CET) Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena
20. 9. 2023
- Od 20. 9. 2023 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2023. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre…