CALL 2023

Příjem úplných návrhů projektů (tzv. full proposals) trvá do 30. 4. 2024, 13:00 SEČ.

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023_v2
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy DUT Call 2023_v1
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností od 7. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství DUT Call 2023_v2
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory Partnerství DUT Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory Partnerství DUT Call 2023
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde
.

informace o výzvĚ

Témata výzvy (do kterých je TA ČR zapojena) jsou:

Positive Energy Districts Pathway (PED):

  • Energy Resilience and Energy Poverty
  • Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-Minutes City Pathway (15mC):

  • Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování.

Poskytovatelé podpory:

Belgie (F.R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (MoC_EE, ETAg); Finsko (BF); Francie (ANR, ADEME); Island (Rannis); Itálie (MIMIT, MUR); Jižní Korea (KAIA); Kanada (FRQNT-FRQSC); Kypr (RIF); Lotyšsko (LCS); Litva (LMT); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (Taskforce for Applied Research – SIA); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARIS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, SWEA); Švýcarsko (DETEC, Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBİTAK)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce).

Oficiální stránka výzvy: www.dutpartnership.eu

Kontaktní osoba:

  • Ondřej Kusbach
  • ondrej.kusbach@tacr.cz
  • +420 770 127 549