Call 2022

Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena v září 2022.

V rámci první výzvy Partnerství DUT budou mezinárodní konsorcia moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15-Minute City (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Čeští uchazeči se budou moci zapojit do prvních dvou jmenovaných témat. Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí, cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí.

Velikost projektového konsorcia:

Projektová konsorcia musí být složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí.

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Estonsko (ETAg, MKM); Finsko (BF); Fracie (ADEME, ANR); Island (Rannis); Itálie (MiSE, MUR); Kypr (RIF); Litva (LMT); Lotyšsko (LCS); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, NWO-SIA); Norsko (RCN); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI), Slovinsko (ARRS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, Vinnova); Švýcarsko (Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBITAK); Velká Británie (UKRI)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

Oficiální stránka výzvy: www.jpi-urbaneurope.eu