Call 2020

Dle předběžného harmonogramu je vyhlášení výzvy plánováno na 8. října 2020 s možností podat stručný návrh projektu (v rámci tzv. registration of interest) do 8. prosince 2020. Přesný harmonogram bude brzy zveřejněn.

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z programu financování. V tomto případě z programu THÉTA (podprogramu 2), ze kterého TA ČR podpoří české subjekty v rámci mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Centrální téma výzvy:

  • Digital transformation for green energy transition.

Cíle výzvy:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň dvěma nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Maximální velikost konsorcia není omezena.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Israel, Lotyšsko, Maroko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severský a Baltský region, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie – Skotsko.

Hledání partnerů:

Pro hledání zahraničních projektových partnerů je na oficiálních stránkách výzvy dostupná tzv. Matchmaking Platform (v přípravě). 

Uchazečům vřele doporučujeme také účast na následujících konferencích:

Na konference je potřeba se registrovat. Registrační formuláře naleznete na stránkách jednotlivých konferencí, viz odkazy výše.

Kromě výše uvedeného mohou uchazeči navazovat mezinárodní kontakty prostřednictvím partner search tool či kooperační platformy z dílny EEN (Enterprise Europe Network), která do konce roku 2020 nově nabízí i možnost virtuálních bilaterálních setkání s potenciálními partnery z celého světa. 

Další možností je fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky – TA ČR Stafros.

Oficiální stránka výzvy eranet-smartsystems.eu

kontaktní osoba: Eliška Šibrová
(eliska.sibrova@tacr.cz, +420 778 464 012 )