Call 2020

Probíhá hodnocení úplných návrhů projektů (full proposals).

Prezentace z mezinárodního webináře, který se konal 13. 1. 2021, je dostupná zde.
Prezentace z mezinárodního webináře, který se konal 24. 3. 2021, je dostupná zde.

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z programu financování. V tomto případě z programu THÉTA (podprogramu 2), ze kterého TA ČR podpoří české subjekty v rámci mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Centrální téma výzvy:

  • Digital transformation for green energy transition.

Cíle výzvy:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

Od projektových návrhů se očekává, že se zaměří na klíčové výzvy a příležitosti související s jedním či více uvedenými cíli. Mohou se tak zaměřit například na aspekty týkající se energetické a ICT infrastruktury, energetických tržišť, nových obchodních modelů či sociální udržitelnosti. 

Uchazečům doporučujeme, aby si důkladně prostudovali tzv. Call Text (obdoba zadávací dokumentace u národních soutěží), v němž naleznou veškeré informace nezbytné pro úspěšné zpracování a podání projektu.

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň dvěma nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Maximální velikost konsorcia není omezena.

Země zapojené do výzvy:

Česká republika (TA ČR), Dánsko (EUDP), Finsko (Business Finland), Indie (DST), Izrael (MOE), Lotyšsko (VIAA), Maroko (IRESEN), Německo (PtJ), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Severský a Baltský region (NER), Španělsko (CDTI), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC-SFOE), Turecko (TÜBITAK), Velká Británie – Skotsko (SCOTENT).

seznam zemí je ze dne 14. 12. 2020, pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.eranet-smartenergysystems.eu/

Hledání partnerů:

Pro hledání zahraničních projektových partnerů je na oficiálních stránkách výzvy dostupná tzv. Matchmaking Platform.  TA ČR nabízí pro hledání partnerů TA ČR Partnering Tool.

Kromě výše uvedeného mohou uchazeči navazovat mezinárodní kontakty prostřednictvím partner search tool či kooperační platformy z dílny EEN (Enterprise Europe Network), která do konce roku 2020 nově nabízí i možnost virtuálních bilaterálních setkání s potenciálními partnery z celého světa. 

Další možností je fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky – TA ČR Stafros.

Oficiální stránka výzvy eranet-smartsystems.eu

kontaktní osoba: Eliška Šibrová
(eliska.sibrova@tacr.cz, +420 778 464 012 )