Call 2023

Výzva je uzavřena.

Webináře

Termín
AkceVíce informací/registrace
14. 12. 2022
14:30 – 16:30
Launch Webinarfor the ERA-MIN Joint Call 2023www.era-min.eu/event/launch-webinarfor-era-min-joint-call-2023

Dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy
.

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy ERA-MIN Call 2023_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy ERA-MIN Call 2023_v2
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 1. 11. 2019 do 26. 7. 2020
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_ERA-MIN_Call 2023_v2
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_ERA-MIN 3 Call 2023
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Pravidla pro publicitu
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory ERA-MIN Call 2023_verze k 24. 2.2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory ERA-MIN Call 2023_verze k 24. 2.2023
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

INFORMACE O VÝZVĚ

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Témata výzvy (v originálním znění): 

  • Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2. Strengthening the Circular Economy
  • Topic 3. Processing, Production and ICT
  • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
  • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří různých zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země nebo přidružené země EU). Alespoň polovina partnerů musí být ze zemí zapojených do výzvy.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (VLAIO/FIO, SPW‐Recherche*, FWO); Bulharsko (BNSF*); Česko (TA ČR); Estonsko (ETAg); Finsko (Business Finland); Francie (Région Nouvelle Aquitaine*), Irsko (GSI/EPA); Jihoafrická republika (DSI); Kanada (PRIMA); Německo (BMBF/JÜLICH*); Polsko (NCBR); Portugalsko (FCT); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS*); Slovinsko (MIZS); Španělsko (AEI, IDEPA, EJ/GV – Innobasque, CFNA); Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

*seznam zemí je ze dne 7. 12. 2022 a čeká se na potvrzení účasti některých agentur

Pravidla výzvy:

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 800 000  EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.era-min.eu

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138