Call 2017

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Vše o GENDER-NET Plus Call 2017
Další

Harmonogram GENDER-NET Plus Call 2017

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Lucie Kůsová
+420 234 611 616 
kusova@tacr.cz

Od 20. prosince 2017 do března 2018 bylo možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřovala na projekty, které zohledňovaly v obsahu výzkumu genderovou dimenzi – projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874.