Call 2024

Dne 7. března proběhl informační webinář pro uchazeče. Záznam z webináře je dostupný ZDE.

Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (pre-proposalsl) trvá
do 14. 5. 2024, 12:00 SEČ.

Pokud je v projektu více českých uchazečů, povinné přílohy zasílá každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR. V případě, že je v projektu jen jeden český uchazeč, automaticky vystupuje v roli českého hlavního uchazeče.

Uchazeč do pole „VĚC” uvede: „Horizon2020 – M-ERA.NET 3 Call 2024 – prokázání způsobilosti – akronym projektu

ID datové schránky: afth9xp

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy M-ERA.NET Call 2024_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy M-ERA.NET Call 2024_v1
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností od 7. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_M-ERA.NET 3 Call 2024_v2
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia 9_22
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory M-ERA.NET 3 Call 2024
Rozhodnutí o poskytnutí podpory M-ERA.NET 3 Call 2024
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům, výsledkům_v1

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde
.

informace o výzvě

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2024 podporuje projekty v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

  1. Sustainable advanced materials for energy 
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces 
  3. High performance composites 
  4. Functional materials 
  5. Materials addressing environmental challenges 
  6. Next generation materials for advanced electronics

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů*:

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR), Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, SEKUENS, EJ-GV, Innobasque), Švýcarsko (SFOE), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

*Seznam zemí je ze dne 5. 3. 2024, pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.m-era.net

Pravidla výzvy:

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 1 450 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy M-ERA.NET 3 Call 2024, vycházející z Programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). 

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.m-era.net

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138