Call 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Národní podmínky pro českého uchazeče
Oficiální dokumenty výzvy

Call Text
Proposal Form
Financial sheet for proposals
List of national contact points
National eligibility criteria
Call presentation
Call Flyer

Mezinárodní výzva PED (Positive Energy Districts) je výzva zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových výzev (tato výzva ale zatím ERA-NET projektem není). 

PED výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

Hlavní myšlenkou je seskupit projekty, které už podobné aktivity dělají, a motivovat je sdílet dobrou praxi, zkušenosti, myšlenky a výsledky / nápady na výzkum.

Témata výzvy:

  1. Contributing to the climate-neutral city: Holistic approaches for PED implementation
  2. Embeddedness in local contexts: Applied approaches for integrating PEDs in different urban contexts and the legal framework
  3. Engagement and governance: Urban governance, stakeholder involvement concepts and business models

Více informací v dokumentu Call Text. Příjem návrhů projektů potrvá do 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST. Projekty podávejte prostřednictvím Online Submission System (návod pro práci se systémem naleznete zde).

Výzva je určena pro všechny projekty podpořené v Programu THÉTA, které budou v době začátku mezinárodních aktivit ve fázi realizace národního projektu, jehož délka (a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojit se do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců.

Seznam zapojených zemí: Belgie (Innoviris) Česká republika (TA ČR), Rakousko (FFG), Švédsko (SWEA)

Výzkumné projektové konsorcium musí mít minimálně dva partnery ze zemí zapojených do PED a společně podat mezinárodní návrh projektu nejpozději do termínu pro jeho podání.

Veškeré podmínky pro české uchazeče jsou definovány v dokumentu Národní podmínky pro českého uchazeče, které naleznete výše v sekci Dokumenty.

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
(katerina.volfova@tacr.cz, +420 234 611 629)