Osmá veřejná soutěž – Dílčí cíl 4: Bilaterální spolupráce


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře

Common Proposal
Všeobecné podmínky v8
General Terms and Conditions of TA CR v8
Smlouva o poskytnutí podpory v10
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v10
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku Nmet – Form for result of the Nmet type
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Research Data and Open Access to Outputs/Results
Plán správy dat – TA ČR
Data Management Plan – TA CR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
SIGMA Programme
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Použití anglického a českého jazyka v realizaci

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
General guide for evaluators

Program SIGMA: Základní informace pro uchazeče k vyhlášení 8. veřejné soutěže – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Zveřejněno dne 29. 5. 2024

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce, která byla vyhlášena dne 15. 5. 2024.

Uchazeči budou informováni o:

 • Důležitých datech a termínech
 • Podmínkách prokázání způsobilosti
 • Podmínkách veřejné soutěže k předkládání návrhů projektů
 • Formálních náležitostech návrhu projektu
 • ISTA a HelpDesk

Prezentace je v českém jazyce.

Návrhy projektů se podávají v anglickém jazyce.

Prezentace ke stažení zde.

Program SIGMA: Vyhlášení 8. veřejné soutěže – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 15. května 2024 osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce (dále jen „Program SIGMA – DC4”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

 • Návrh projektu se předkládá prostřednictvím informačního systému ISTA v anglickém jazyce. 

TA ČR doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli informační systém ISTA na anglickou verzi přes ikonu anglické vlajky v pravém horním rohu. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Francouzská republikaFrench National Research AgencyANR
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Sasko, Spolková republika NěmeckoSaxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and TransportSMWA
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanNational Science and Technology CouncilNSTC

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. května 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 17. července 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele informačního systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Máte dotaz? Podívejte se do často kladených dotazů (databáze znalostí). V případě, že nenaleznete odpověď, můžete položit dotaz prostřednictvím HELPDESK. Obrátit se také můžete na regionální zástupce TA ČR.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejníme na našich webových stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 17. 7. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.