Veřejná soutěž - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)