Osmá veřejná soutěž – Dílčí cíl 4: Bilaterální spolupráce