Call 2021

Probíhá hodnocení úplných návrhů projektů (tzv. full proposals).

Prezentace z národního webináře, který pořádala TA ČR s MŠMT, je dostupná zde.
Všechny dokumenty z mezinárodního webináře “Proposers Day”, který pořádala QuantERA II, najdete na tomto odkazu.

TA ČR ve výzvě QuantERA II Call 2021 podpoří pouze ty české uchazeče, kteří se zapojí do projektů zaměřených na aplikovaný výzkum. České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2021 podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií. 

Témata výzvy:

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum),
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum).

Od mezinárodních výzkumných konsorcií se přitom očekává, že budou své výzkumné aktivity směřovat na alespoň jednu z následujících oblastí:

  1. Quantum communication;
  2. Quantum simulation;
  3. Quantum computation;
  4. Quantum information science;
  5. Quantum metrology sensing and imaging.

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně tří zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Pro hledání zahraničních partnerů mohou zájemci využít specializovaný Partner Search Tool. TA ČR nabízí pro hledání partnerů také TA ČR Partnering Tool.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (MŠMT, TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ), Irsko (SFI), Itálie (CNR, INFN, MIUR), Izrael (Innovation Auth), Lotyšsko (VIAA), Litva (RCL), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MFIN), Německo (DFG, BMBF), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG, FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNFS), Turecko (TUBITAK).

Pravidla výzvy

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Tato pravidla budou stanovena v dokumentu Call Announcement. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. TA ČR na výzvu alokovala 1 000 000 €. Více informací o národních podmínkách naleznete v sekci Dokumenty výše.

Oficiální stránka výzvy: www.quantera.eu
Hledání partnerů: Partner Search Tool
TA ČR Partnering Tool

kontaktní osoba: Eliška Šibrová
(eliska.sibrova@tacr.cz, +420 778 464 012)