Stanovisko TA ČR k otevřené vědě

Technologická agentura ČR podporuje otevřené sdílení výsledků a souvisejících dat z veřejně financovaného výzkumu. TA ČR obecně klade důraz na zásadu zveřejňovat zjištěné poznatky ve všech případech, kdy je to možné a není tím ohrožena ochrana duševního vlastnictví. 

Výsledky spolu se souvisejícími daty by měly být zveřejněny ve všech případech, kdy se nepředpokládá komerční či jiné využití (např. navazující výzkum, výuka) nebo v případech,  kdy se v rozmezí 3 až 5 let nepodaří výsledky využít. Obecně platí, že veškerá data k výsledkům by měla být tzv. FAIR, tedy vyhledatelná, přístupná, interoperabilní a opakovaně použitelná.

V přiloženém stanovisku schváleném předsednictvem TA ČR dne 9. března 2023 je upřesněn postoj a budoucí záměry vzhledem k podpoře otevřené vědy a inovací.