Staňte se členem “Enlarged Stakeholder Board” Evropského partnerství Biodiversa+

Evropské partnerství Biodiversa+ (Partnerství pro biodiverzitu) hledá zájemce – ne-akademické organizace – o členství v nově vznikajícím orgánu “Enlarged Stakeholder Board”. Hlavním cílem tohoto Partnerství je zastavit postupnou, bezprecedentní ztrátu biodiversity,
a nastolit cestu k obnově biologické rozmanitosti jakožto jednoho ze základních stavebních kamenů života na Zemi.

Pro tento účel bylo identifikováno 5 zásadních úkolů:

  • Plánování a podpora výzkumu a inovací v oblasti biodiverzity skrze strategie, společné mezinárodní výzvy a budování kapacit
  • Vytvoření sítí pro monitoring biodiverzity a ekosystémových služeb v Evropě
  • Přispění k získávání špičkových znalostí pro přírodě blízká řešení (Nature-based solutions) a vytváření vztahu k biodiverzitě v soukromém sektoru
  • Zajištění vědecké podpory pro vytváření politik a jejich implementaci v Evropě
  • Posílení evropského výzkumu biodiverzity ve světě

K dosažení tohoto nelehkého, avšak zásadního cíle, je nutné zapojit do procesů i ne-akademické organizace (“stakeholdry”), a dosáhnout tak skutečných societálních a transformativních změn. Právě pro tento účel Evropské partnerství Biodiversa+ vytváří nový orgán “Enlarged Stakeholder Board”, který bude tvořen těmito aktéry, a který se bude podílet na šíření jejich pohledů a přístupů v oblasti biodiversity, ekosystémových služeb
a “přírodě blízkých řešení” (Nature-based solutions).

Proč se stát členem? 

Členství v tomto orgánu je jedinečnou příležitostí podílet se na identifikaci a vytváření potřeb v oblastech výzkumu a inovací, a pomoci tak dosáhnout výše uvedených societálních změn. Členové – s funkčním obdobím 3,5 let – zde mohou využít vlastní odbornosti a expertizy a právě díky jejich vhledu bude překlenuta značná propast nejen mezi výzkumem a samotnými inovacemi (výstupy), ale i mezi vědou, politikou a praxí. Činnost v orgánu zároveň přímo přispěje k implementaci evropské strategie “European Biodiversity Strategy for 2030”

V případě zájmu a pro více informací navštivte stránky samotné veřejné výzvy zde, a nebo přímo vyjádřete zájem skrze tento formulář
do 17. prosince 2021.