Staňte se hodnotitelem projektů Horizont Evropa/projektů z rámcových programů Evropské komise

Projekty rámcových programů jsou hodnoceny nezávislými hodnotiteli neboli experty, kteří jsou Evropskou komisí vybíráni z databáze expertů. Registrace expertů do databáze probíhá přes Funding & Tenders Opportunity Portal. K registraci potřebujete účet pro přihlášení – EU login account. V úvodní části registrace vyplníte zejména své osobní údaje a kontakty, odborné znalosti, vzdělání, jazykové dovednosti a také dostupnost profilu zájemce vůči budoucím nabídkám různých institucí Evropské komise (EK), tj. o jaké programy máte zájem. Doporučuje se uvést též publikace, knihy, články, CV a zkušenosti s recenzemi nebo hodnocením. Platí, že čím více podrobností do profilu zadáte, tím vyšší je pravděpodobnost oslovení s nabídkou práce experta. Registrace v databázi hodnotitelů však nezaručuje automatický výběr Evropskou komisí. Útvary Evropské komise vybírají odborníky podle vlastních potřeb. Základní kritéria, podle kterých EK oslovuje experty, jsou: dovednosti, zkušenosti a znalosti. V úvahu je brána i země původu hodnotitele, protože EK má nedostatek expertů z novějších členských zemí EU. Pro zvýšení podílu žen hodnotitelek je zohledňován rovněž gender. EK přihlíží také k vyváženosti zastoupení expertů ze soukromého a veřejného sektoru a v neposlední řadě i k tzv. rotaci, která spočívá v povinné pravidelné obměně určitého procenta již etablovaných expertů. V databázi expertů je registrováno více než 240 tisíc odborníků, expertů z České republiky je necelé jedno procento.

Technologické centrum Praha pravidelně organizuje workshop s názvem Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa. Při workshopu se seznámíte s hodnotícím procesem a hodnotícími kritérii, představíme průběh registrace a výběr expertů, vysvětlíme možný konflikt zájmů a zprostředkujeme rady evaluátora/ky dlouhodobě spolupracující s Evropskou komisí. Workshop probíhá dvakrát ročně, sledujte portál www.horizontevropa.cz.

S dotazy či zájmem o předběžnou registraci do workshopu se obracejte na Technologické centrum Praha, horizont@tc.czsvejcarova@tc.cz.