Staňte se hodnotitelem projektů v oblasti materiálového výzkumu

Evropský nástroj ERA-NET Cofund M-ERA.NET, který podporuje materiálový výzkum a inovace, aktuálně hledá experty pro hodnocení úplných návrhů projektů podaných do mezinárodní výzvy Call 2021. 

Prioritní oblasti výzvy M-ERA.NET Call 2021 jsou (v originálním znění):

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for additive manufacturing

Vybraní odborníci, kteří provedou řádná hodnocení návrhů projektů, budou finančně odměněni. Vítáni jsou odborníci z průmyslové i akademické sféry. 

Zájemci se mohou registrovat do konce října 2021 na tomto odkazu.

Více informací o tom, jak se stát hodnotitelem a časové náročnosti, se dočtete zde nebo můžete kontaktovat Kateřinu Volfovou (katerina.volfova@tacr.cz; +420 234 611 629).