Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Registrační číslo projektu:CZ.02.01.02/00/22_004/0004699
Realizátor projektu:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem:Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Doba trvání projektu:1.4.2023 – 31.3.2026

Hlavním cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek VaVaI systému na národní i regionální úrovni, reagovala na nové výzvy/trendy/megatrendy vyplývající z procesu objevování podnikatelských příležitostí, posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci a rozvíjela meziregionální a mezinárodní spolupráci.

Projekt bude realizovat následující aktivity:

 • Zajištění nových nástrojů strategického řízení v RIS3.
 • Posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky.
 • Rozvoj online prostředí (RIS3 portál) pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI.
 • Dlouhodobé provázání a koordinace Národní RIS3 a krajských RIS3 (koordinace EDP).
 • Rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni.
 • Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Hlavní výstupy:

 • Metodika developmentu misí
 • Analýza vybraných témat průmyslové transformace
 • Metodika překonávání bariér mezi různými sférami tzv. triple/quadruple helix
 • Zapojení inovačních infrastruktur do RIS3
 • Přehled dobrých praxí ze zahraničí