TA ČR hostila mezinárodní konferenci Evropského Partnerství Biodiversa+

V Praze se ve dnech 18. až 20. dubna setkali klíčoví mezinárodní stakeholdeři a odborníci na biologickou rozmanitost a ekosystémy. TA ČR spoluorganizovala setkání Evropského partnerství Biodiversa+, které podporuje excelentní výzkum biologické rozmanitosti s dopadem
na společnost a politiku.

První den se konalo vědecko-politické fórum s cílem podpořit sdílení zkušeností mezi aktéry ochrany přírody a znalostními komunitami, aby bylo možné identifikovat potřeby k dosažení cílů rámce Global Biodiversity Framework (GBF). Partnerství Biodiversa+ přispívá k tomuto globálnímu procesu usnadněním toku vědeckých vstupů do procesů tvorby politik. 

Během první panelové diskuze se národní aktéři ochrany přírody z Francie, Česka a Černé Hory podělili o národní zkušenosti, potřeby a překážky
při zřizování Transevropské přírodní sítě. Na druhé panelové diskuzi výzkumníci podpořených projektů ve výzvách Biodiversa+ diskutovali
o znalostech a potřebách kapacit pro usnadnění implementace rámce GBF a jak mohou financované projekty s podporou Biodiversa+ a Evropské komise přispět k procesu. 

Prvního dne se zúčastnilo přibližně 100 účastníků fyzicky a dalších 117 bylo připojených online. Záznam z fóra spolu s dalšími dokumenty je dostupný zde.

Druhý den, tedy 19. dubna, se konalo setkání řešitelů podpořených projektů v mezinárodní výzvě BiodivProtec. Biodiversa+ společně s TA ČR uspořádala úvodní setkání výzkumných projektů financovaných v rámci mezinárodní výzvy BiodivProtect na téma „Podpora ochrany biodiverzity
a ekosystémů na pevnině i na moři“.

Prostřednictvím této společné výzvy bylo financováno 36 vynikajících výzkumných projektů s potenciálním dopadem na společnost a politiku ve výši více než 44 milionů eur. Přehled podpořených projektů naleznete v brožuře výsledků výzvy BiodivProtect.

Úvodní setkání zahájili tři hlavní řečníci:

  • Judith Fisher (předsedkyně pro řízení politik hodnotícího panelu BiodivProtect Call a ředitelka Fisher Research Pty Ltd, docentka University of Western Australia), která jako bývalá spolupředsedkyně hodnotícího panelu BiodivProtect prezentovala výsledky výzvy,
  • Piero Visconti (vedoucí výzkumné skupiny Biodiversity, Ecology and Conservation na International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) a koordinátor projektu NaturaConnect), který zdůraznil, jak může 36 financovaných projektů přispět k evropským politikám souvisejícím s ochranou přírody, a
  • John Robinson (Joan L. Tweedy předseda Conservation Strategy at Wildlife Conservation Society), který se zaměřil na globální kontext otázek ochrany a na to, jak financované projekty do tohoto globálního kontextu zapadají.

Toto setkání umožnilo řešitelům 36 financovaných projektů prezentovat svou práci,  diskutovat o ní a tím i začít identifikovat oblasti spolupráce mezi projekty.

Účast byla opět hojná. Přibližně 120 účastníků se sešlo na místě a 95 bylo připojených online. Akce se zúčastnili výzkumníci, stakeholdeři, zástupci Evropské komise, členové hodnotícího panelu BiodivProtect, členové poradního výboru Biodiversa+ a partneři Biodiversa+ (včetně mnoha financujících organizací z této výzvy). Záznam z konference naleznete pod tímto odkazem.

Poslední den v rámci konference Biodiversa+ proběhl uzavřený „Networking & clustering workshop” určený pro všechny zástupce podpořených projektů ve výzvě BiodivProtect. Cílem tohoto dne bylo především zajištění výměny informací a kontaktů mezi zástupci projektů. Jednotliví výzkumníci se po propojení se svými kolegy mohli dohodnout na další meziprojektové spolupráci.

V rámci dne proběhla panelová diskuze 4 představitelů již úspěšně ukončených projektů, kteří hovořili o možnostech spolupráce mezi projekty
a o tom, jaké zkušenosti s ní mají. Dalším bodem programu byly „collaborative sessions”, během kterých se výzkumníci sami zamýšleli nad tím, jaké formy kooperace by mohli praktikovat jak v rámci výzkumné činnosti, tak v rámci vědecko-politických aktivit. Účastníci se posléze rozdělili do 4 skupin dle tématu a debatovali o tom, jak jejich nápady na spolupráci reálně implementovat v praxi.

Celkem se třetího dne meetingu zúčastnilo přibližně 70 lidí, v tomto dni se jednalo pouze o fyzický meeting.