TA ČR je součástí nového mezinárodního projektu KnowledgeAnalytics

TA ČR se zapojila do nového projektu „KnowledgeAnalytics“ (celým názvem Advanced Analytics for Knowledge Transfer Monitoring and Evaluation), který je financován z programu „Interreg Europe“ a potrvá do roku 2028. Jeho cílem je přenášet poznatky z výzkumu a vývoje do podniků i společnosti a zároveň podporovat spolupráci mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou. Projekt se zaměřuje na činnosti, které podporují společné projekty výzkumných a podnikatelských subjektů, smluvní výzkum a zapojení výzkumných pracovníků do podnikatelských aktivit. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto inspirativního projektu. Více informací najdete na stránce projektu www.interregeurope.eu/knowledgeanalytics.