TA ČR v Královéhradeckém kraji

TA ČR uspořádala 25. června 2019 jeden z posledních regionálních kulatých stolů, jejichž cílem je podpora zapojení výzkumných institucí a firem v krajích do aplikovaného výzkumu. Tentokrát agentura zprostředkovala setkání zástupců krajských inovačních platforem v Hradci KrálovéOndřej Tušl, regionální koordinátor pro Královéhradecký a Pardubický kraj, představil činnost TA ČR v rámci programu odborné konference “BIOINFORMATIKA aneb jak se vypořádat s datovou explozí v biologii a biomedicíně”, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. 

Z prezentací i následné moderované diskuze vyplynulo, že bioinformatika bude v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací jedním z klíčových témat v regionu i do budoucna. Potenciál kraje je specifický právě kumulací výzkumných institucí zaměřených na přírodní vědy, ať už se jedná o fakulty UHK nebo o výzkumné pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové a něj úzce navázanou Lékařskou fakultu UHK. V kontextu silné tradice společensko-humanitního výzkumu na UHK bylo zdůrazněno zaměření Programu ÉTA. Během diskuze byl představen i Program ZÉTA, v souvislosti s potřebou zapojení mladých výzkumníků z regionálních středních škol, a tématem genderové vyváženosti uvnitř jednotlivých studijních oborů.  

UHK se z pozice největší výzkumné instituce v regionu snaží zvyšovat potenciál výzkumu propojováním výzkumných témat jednotlivých fakult a podporou mezifakultní spolupráce. V letošním roce proto formulovala tři celouniverzitní výzkumné směry, které reflektují aktuální potřeby společnosti. Jsou jimi Stárnutí ve zdraví a kvalita životaBezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnosti a Nové výzvy ve výchově a vzdělávání.

64785963 370950097178460 6957042413231669248 n