TA ČR Workshop – uznatelnost nákladů

Srdečně Vás zveme na konzultační workshop pořádaný Úsekem kontroly na místě. Akce se uskuteční 19. 1. 2023 (10:0013:00) v sídle
TA ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 43)


Účelem workshopu je setkání příjemců a dalších účastníků projektů s kontrolory TA ČR. Máte možnost konzultovat konkrétní dotazy a nejasnosti
v rámci vykazování nákladů v projektech. V souvislosti s výše uvedeným můžete předejít případným problémům před odevzdáním průběžné či závěrečné zprávy. Kapacita workshopu je omezena, proto využijte přihlášení ZDE co nejdříve. Zároveň prosíme o zaslání Vašeho konkrétního dotazu/dotazů. Bez vyplnění dotazů se nelze na akci přihlásit. 

Děkujeme a bude se těšit na Vaši účast!