TAČRSHIP ÉTA – VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE A HLEDÁNÍ PARTNERŮ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA

V pondělí 14. května 2018 uspořádala Technologická agentura ČR v Coworkingovém centru Opero první akci z řady TAČRship (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora), a to k 2. veřejné soutěži programu ÉTA. Cílem akce bylo propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

foto: Jan Tichý

Další fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.

Podpora
– videozáznam, prezentace a dotazy

Akce byla otevřena seminářem k podávání návrhů projektů do této soutěže, jehož záznam a prezentaci můžete shlédnout na kanále YouTube na tomto odkaze:

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE
Dotazy ze semináře naleznete ZDE

V rámci zpracovaných dotazů ze semináře byly zveřejněny v aplikaci HELPdesk i často kladené dotazy, které jsou k nahlédnutí zde.

Akci doprovázely informační grafiky vztahující se k 1. veřejné soutěži, jako např. seznam aplikačních garantů a tematických oblastí udělené aplikační garance, analýza podobností dotazů položených na HELPdesk a analýza podobností podpořených projektů v 1. veřejné soutěži.

Hledání 
– matchmaking k 2. veřejné soutěži

foto: Jan Tichý

Do dnešního dne registrujeme 11 projektů, které hledají partnery do 2. veřejné soutěže programu ÉTA. Karty těchto projektů s uvedením jejich zaměření, kontaktu a se specifikací hledaného subjektu jsou k dispozici níže:

Spolupráce  
– aplikační garanti 1. a 2. veřejné soutěže

Setkání TAČRship ÉTA bylo završeno panelem se zástupci aplikačních garantů z 1. a 2. veřejné soutěže. Za aplikační garanty z řad uměleckých institucí vystoupil ředitel Filharmonie Hradec Králové pan Václav Derner, který spolupracuje na projektu Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí.

Města a obce byly zastoupeny místostarostou města Třeboň panem Josefem Pindrochem. Město Třeboň udělilo dvě aplikační garance těmto projektům: 1. Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení; a 2. Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.

Zástupcem územních samosprávných celků byl pan Ivo Gottwald z Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, který vyjádřil ochotu pomoci v navazování partnerství mezi uchazeči o podporu ve 2. veřejné soutěži  programu ÉTAa zástupci měst.

Reprezentantkou aplikačních garantů z řad ministerstev byla paní Dagmar Healey(Ministerstvo dopravy ČR). Tento resort udělil několik aplikačních garantství pro 1. veřejnou soutěž a hodlá udělovat i další v 2. veřejné soutěži.

Resort dopravy není jediným, který rozvíjí partnerství pro projekty podpořené z programu ÉTA. V rámci diskuse se představila i zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, a zástupci Ministerstva zahraničí a Ministerstva životního prostředí. Seznam všech resortů a vládního programu restrukturalizace postižených regionů Restart a jejich prioritních výzkumných cílů pro 2. veřejnou soutěž je uveden zde, a to včetně kontaktních osob, které udělení aplikačního garantství vyřizují.

Soutěžní lhůta 2. veřejné soutěže programu ÉTA pro podávání návrhů projektů je od 10. května do 21. června 2018.

Inspirace 
– příklady podpořených projektů 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Za všechny podpořené projekty z 1. veřejné soutěže (k podpoře bylo vybráno celkem 94 projektů) vystoupili v další části akce reprezentanti třech úspěšných projektů:

Za oblast společenských věd

  • Pan Nikola Schmidt (Fakulta sociálních věd UK), projekt: Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru.

Za oblast humanitních věd

  • Pan David Černý (Ústav státu a práva AV ČR), projekt: Etika provozu autonomních vozidel.

Za oblast umění

  • Paní Iva Knobloch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), projekt: Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze.