Technologická agentura ČR hledá softwarově-provozní řešení spisové služby pomocí soutěžního dialogu

Od roku 2026 platí pro veřejnou správu nová pravidla vedení elektronické spisové služby (eSSL). Vzhledem k vysoké ceně atestace dle nového standardu a specifickým požadavkům na propojení eSSL s nově budovaným byznysovým systémem SISTA a možnými variantami řešení se Technologická agentura ČR rozhodla nalézt nejlepší řešení pomocí soutěžního dialogu s několika dodavateli systémů spisových služeb, kteří již na trhu působí. 

Cílem tohoto zákonného, ale nepříliš využívaného inovativního zadávacího způsobu řešení veřejné zakázky je najít a komunikovat s dodavateli, kteří se na certifikaci nejen připravují, ale jsou ochotni hledat cesty, jak propojit interní otevřený informační systém se systémem atestované spisové služby. To vše za několika limitujících podmínek zahrnujících nejen nová pravidla dle atestace, ale také prvky technického prostředí, kde se aplikují věci jako DevOps, cloud, kontejner, SoA inspirovaná microservices, Kubernetes orchestrace a podobně. Veřejná zakázka je vyhlášena od 22. 12. 2024 a příjem žádostí o účast je stanoven na 2. února 2024.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nalezení řešení způsobu a následného zajištění provozu řešení atestované spisové služby, která bude kompatibilní součástí informačního systému zadavatele uvedeným pod zkratkou SISTA. Řešení musí odpovídat platnému legislativnímu rámci. Informační systém SISTA je agilně vyvíjeným informačním systémem zadavatele, který je sdílen také mezi další veřejnoprávní subjekty. Součástí plnění je také následný provoz, rozvoj a řada dalších nutných souvisejících služeb, které budou upřesněny až v rámci dialogu (např. migrace nebo napojení stávajících dat spisové služby, tvorba API rozhraní, nebo není vyloučen ani vznik odvozeného řešení s možností sdílení řešené s ostatními uživateli veřejné správy za dohodnutých podmínek). Limity takového řešení jsou zkrátka velmi široké a zadavatel je oprávněn projednávat předmět veřejné zakázky ze všech hledisek. 

Další informace k průběhu dialogu připravujeme na tomto webu.