TÉMATA UPŘEDNOSTŇOVANÁ MŽP PRO SPOLUPRÁCI SE STÁTEM IZRAEL V RÁMCI 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) obdržela v souvislosti s připravovanou 6. veřejnou soutěží programu DELTA seznam témat upřednostňovaných Ministerstvem životního prostředí pro spolupráci se Státem Izrael. Jedná se o oblasti, které byly ze strany MŽP projednány s izraelskou stranou a kde existuje oboustranný zájem na jejich podpoře.

Jde o témata:

  • Hospodaření s vodou
  • Odpadové hospodářství.

Tato témata budou spadat do oblastí podpořitelných v rámci 6. veřejné soutěže programu DELTAProto TA ČR vyzývá všechny české subjekty, kteří konají výzkum v těchto a souvisejících tématech a mají nebo hledají partnera/y ve Státě Izrael, aby zvážily podání společného návrhu projektu do 6. veřejné soutěže programu DELTA. Soulad návrhu projektu s těmito oblastmi není podmínkou pro přijetí návrhu projektu do této veřejné soutěže.