TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Ta bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

Výzkumná témata pro 1. veřejnou soutěž programu Théta nebudou nijak omezena, avšak byla definována témata prioritní.


V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta – bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy nebo soukromého sektoru podle pravidel jednotlivých podprogramů.
Seznam témat v pracovní verzi ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru v podprogramech č. 1 a č. 3 naleznete zde.