Termín zahájení řešení projektů ve světle rozpočtového provizoria

Informujeme příjemce, že u projektů z:

  • 4. VS TREND, 
  • 3. VS DOPRAVA 2020+,
  • 4. VS THÉTA,
  • 5. VS Prostředí pro život a 
  • 3. VS DELTA 2,

u nichž bylo uzavření smluv o poskytnutí podpory zpožděno v důsledku rozpočtového provizoria, považuje TA ČR povinnost zahájit řešení projektu ve stanoveném termínu za splněnou, pokud bude řešení zahájeno do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory.