TRAMI: Mezinárodní projekt na podporu implementace misí unijního programu Horizontu Evropa


Technologická agentura České republiky (TA ČR) je od roku 2022 součástí mezinárodního projektu TRAMI (TRAnsnational cooperation on the MIssions approach).

Cílem projektu TRAMI je koordinovat a podporovat spolupráci na evropských aktivitách a doplňkových národních a regionálních akcích na podporu implementace Misí unijního programu Horizontu Evropa. Toho bude dosaženo zřízením European Missions Network (EMiN) mezi institucemi pověřenými implementací Misí v členských státech EU. Hlavní rolí EMiN bude:

 • vytváření dialogu s vládními orgány na všech úrovních včetně Evropské komise,
 • usnadňování interakcí mezi jednotlivými aktéry Misí,
 • výměna znalostí mezi členy konsorcia,
 • vzájemné učení,
 • a v případě potřeby také koordinace a slaďování. 

Tento projekt má také za cíl posílit schopnosti členů sítě EMiN v rámci rychlého testování, pilotování, předvádění, rozšiřování a odstraňování rizik Misí. Vizí projektu je vytvořit trvalý podpůrný a servisní mechanismus pro členské státy, jejich regiony i EU jako celek.

Více informací o projektu naleznete zde. Pro odběr novinek klikněte sem. Sledujte TRAMI na LinkedIn.


TRAMI pořádá 25. ledna 2023 první Fórum evropských misí (European Mission Forum – EMiF), které nabídne interaktivní výměnu informací a zkušeností mezi zúčastněnými stranami, kterými jsou:

 • představitelé národních a evropských politik
 • zástupci ze sektoru průmyslu a obchodu 
 • zástupci z oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • občanské spolky

Akce proběhne online v angličtině. Registrovat se můžete prostřednictvím tohoto odkazu.  

Proč se akce zúčastnit?

 • řečníci z Evropské komise a experti vysvětlí, co stojí za vznikem všech EU Misí Horizontu Evropa a proč jsou zrovna pro vás důležité
 • bude představena každá EU Mise a budou se probírat otázky jako jak se EU Mise promítají napříč politickými oblastmi a úrovněmi, jak vypadá cesta k misijně orientovanému systému výzkumu a inovací, jak by vypadala transformativní politika EU Misí atd.
 • Zapojení občanů – Seznamte se s misemi a sledujte je
 • dozvíte se, jak můžete EU Mise podpořit na osobní, národní a regionální úrovni
 • Váš názor nás zajímá! Zapojením do konverzace se postaráte o to, že váš názor bude slyšet. 
 • můžete rozšířit svou síť kontaktů

Akce je určena pro aktéry ze všech sfér – vládní (regionální, národní, evropská úroveň), občanské společnosti, podnikatelského sektoru, oblasti výzkumu a inovací.Projekt TRAMI získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101056814.