TRAMI: Výsledky mezinárodního projektu na podporu implementace Misí unijního programu Horizont Evropa

Mezinárodní projekt TRAMI (TRAnsnational cooperation on the MIssions approach) skončil po dvou letech v březnu letošního roku. TA ČR byla součástí projektového konsorcia spolu s dalšími 24 evropskými organizacemi od začátku, tedy od roku 2022. Cílem projektu bylo podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se zřizování a implementace Misí unijního programu Horizontu Evropa v evropských zemích a regionech. 

Výsledky projektu TRAMI a jeho aktivity nejenže přispěly k diskusím o dalším vývoji Misí v kontextu EU, ale převzala je také řada členských států či regionů a inspirovaly se jimi pro nastavení svých národních a regionálních správních struktur a přístupů. 

Jednou z hlavních aktivit projektu byla síť European Mission Network (EMiN), která od svého založení vybudovala tzv. Community of Practise s více než 400 členy z 240 organizací. Síť propojila klíčové hráče z podnikatelského sektoru, akademické obce, občanských organizací i vládní aktéry napříč Evropou. EMiN plánuje ve své činnosti pokračovat i nadále. Všichni zájemci o zapojení do sítě EMiN tak mohou učinit na této webové stránce.

Prostřednictvím TRAMI Mutual Learning Events (MLE) se projekt zaměřil na šíření osvědčených postupů a přístupů k implementaci Misí pro vládní struktury napříč členskými státy a přidruženými zeměmi. Vzájemné vzdělávací akce MLE sloužily k výměně znalostí mezi klíčovými zúčastněnými stranami – aktéry z regionální a lokální úrovně i subjekty ze soukromého a třetího sektoru. Příručka Mission Playbook shrnuje nejčastější dotazy z MLE akcí a prostřednictvím případových studií dopodrobna popisuje, jak si ve kterých zemích a regionech našli své vlastní způsoby k implementaci Misí. 

Projekt TRAMI se zaměřil i na mapování aktivit, které evropské země zahájily při realizaci Misí. Výsledkem tohoto mapování je European Mission Data Platform, online databáze, která v současnosti poskytuje nejlepší empirický základ o Misích v Evropě. 

Více informací o projektu TRAMI a jeho výstupech naleznete na stránce www.trami5missions.eu.

Projekt TRAMI získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101056814.