Transfera Technology Day 2023: Výzva k podávání projektů pro zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí do IV. ročníku národní akce

Spolek Transfera.cz vypisuje národní výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřují k uplatnění v praxi.

Výzva je vypsána s ohledem na opakovaný zájem o zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí. Podrobné zhodnocení projektů zajistí spolek Transfera.cz za významné podpory agentury CzechInvest, společnosti i&i Prague, nadačního fondu Neuron, Technologické agentury ČR a dalších partnerů. Současně proběhne soutěž přihlášených projektů a prezentace nejzajímavějších v rámci finálového dne Transfera Technology Day.

Výzva je určena pro všechny, kdo mají skutečný zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit, případně najít vhodného partnera pro spolupráci.

Tato výzva není oborově vymezena. Účast projektů z předchozích ročníků musí být doložena popisem výrazného posunu.

Termín sběru přihlášek: 19. 6. – 10. 9. 2023
Transfera Technology Day:21. listopad 2023 10 – 16 hodin, v 17 hodin slavnostní vyhlášení
Průběh akce:hybridní forma (Rakvice – Vinařský dům Dominant nebo on-line)
Jazyk akce:dle preference prezentujícího – český, anglický
Způsob přihlašování:výhradně prostřednictvím databáze technologií spolku Transfera.cz
www.portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/